نصب آسانسور


نصب آسانسور یکی از اصلی‌ترین مراحل در زمینه سرویس و نگهداری آسانسور می‌باشد و بایستی توسط افراد متخصص انجام گیرد و همچنین به نکات مهم ایمنی نصب توجه شود در غیر این صورت ممکن است پس از مدتی آسانسور دچار مشکل شده و حوادث ناگوار را بدنبال داشته باشد. 

فضای مورد نیاز جهت نصب این سیستم‌ها همان ابعاد و اندازه چاه آسانسور است که کابین و سیستم آسانسور درون آن قرار می­‌گیرد. فضای لازم جهت نصب به طور کلی به 3 دسته تقسیم می­‌شود که براساس ابعاد و اندازه‌های دسته محاسبه می­شود:

  • فضای لازم در سطح عمودی همان از کف چاه تا سقف چاه آسانسور
  • فضای لازم  در سطح افقی همان عرض و عمق چاه آسانسور
  • فضای لازم برای موتورخانه

بنابراین جهت محاسبه فضای لازم نصب، هر یک از این موارد بالا بایستی محاسبه شوند تا ابعاد برای فضای مطلوب بدست آید. 

برای محاسبه فضای لازم در سطح عمودی به چند نکته باید توجه شود از جمله طول مسیر حرکت آسانسور یعنی مسیری که آسانسور از پایین‌ترین نقطه تا بالاترین نقطه باید بپیماید و افزودن فضای لازم برای جان پناه سرویس کار و نیز فضای برای نصب لوازم جانبی به محاسبات در مقطع عمودی لازم است.

جهت محاسبه فضای لازم درسطح افقی سه عامل بر اندازه عمق چاه موثر است: عمق کابین، فضای اشغال شده توسط درب آسانسور و فضا برای وزنه و عواملی که بر اندازه عرض چاه تاثیر دارد عبارتند از : عرض کابین ، درب و نوع درب آسانسور و فضای لازم جهت نصب ریل‌ها. 

مراحل نصب  آسانسورها به چهار مرحله اصلی تقسیم می‌شود که در آسانسورهای هیدرولیکی و کششی یکسان هست و باتوجه به متفاوت بودن نحوه عملکرد این دو سیستم در مرحله آخر تفاوت هایی مشاهده می‌شود که ناشی از متفاوت بودن قطعات الکتریکی و مکانیکی آن‌ها می‌باشد. مراحل نصب به ترتیب زیر می‌باشد:

  • آماده سازی چاه
  • نصب ریل ها
  • نصب درب طبقات
  • نصب قطعات الکتریکی و مکانیکی