پیشرفت سریع آسانسور در جهان و ایران منجر شد که در سال 1395 شرکتسیماتکسان، پیشرو در تامین و تولید تجهیزات آسانسور و با بیش از سی سال تجربه در زمینه
 آسانسور و قطعات آن  و همچنین به عنوان شرکت مادر تعدادی شرکت  زیر مجموعه فعال در زمینه آسانسور و پله برقی و شرکت توریین درایو به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکننده های  موتورهای کششی در دنیا با انعقاد یک تفاهم نامه برای ایجاد یک شرکت سرمایه گذاری مشترک جهت تولید موتورهای کششی بدون گیربکس با نام تجاری سیتور    در ایران اقدام نماید.  نام تجاری سیتور نیز برگرفته از ترکیب عناوین تجاری دو شرکت سیماتکسان و توریین درایو می باشد. کارخانه سیتور در منطقه ویژه تجاری سلفچگان استان قم  با تولید و مونتاژ موتورهای کششی آسانسور با کیفیت رضایت مشتریان خود را جلب کرده است.